Gallina Blanca · Nestlé · Mondélez

Recull de diferents projectes treballats a l’estudi de disseny Formats, tots dins del sector alimentari de gran consum, com Gallina Blanca, Nestlé i Mondélez. Realització de renders amb 3D i gràfiques 2D depenent de l’origen, tant disseny propis com adaptacions de gràfiques.
CLIENT
Agència: Formats
CRÈDITS
  • Disseny: Lluís Hernández
  • 3D: Lluís Hernández
SOFTWARE
  • Photoshop
  • Cinema 4D
  • Ilustrator
ANY

2014-2017